Prijedlog odluke o financiranju studentskih projekata iz natječaja od upisnina

Na rezultate natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 8 dana od objave istih na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Žalba se predaje u elektroničkim putem na mail: zbor@unist.hr. Žalbu je potrebno nasloviti na „Žalba na prijedlog odluke o financiranju studentskih projekata iz natječaja od upisnina.