Natječaj za financiranje studentskih programa iz sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

RASPIS NATJEČAJA ZA STUDENTSKE PROGRAME FINANCIRANJE OD STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU


I.
Natječaj je otvoren od 13. svibnja 2022. godine do 13. lipnja 2022. godine u 23:59 sati.
Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 350.000.00 kn (slovima: tristo pedeset tisuća kuna)
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studentski zborovi sastavnica, studentske udruge, skupine studenata i studenti pojedinci koji zadovoljavaju uvjete definirane ovim Natječajem.
Studentski zbor sastavnice može biti korisnik sredstava Natječaja, ako projekt koji kandidira nije već financiran iz proračuna sastavnice ili iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Projekti i programi koji su financirani iz proračuna Sveučilišta od upisnina ili za natječaja Studentskog centra Split za financiranje studentskih projekata u ovoj godini neće se financirati ovim Natječajem.
Studentska udruga može biti korisnik financijskih sredstava natječaja Studentskog zbora ako zadovoljava slijedeće uvjete:
• ako djeluje pri Sveučilištu u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i upisana je u registar udruga Sveučilišta prije 1. listopada tekuće akademske godine;
• ako najmanje 50% + 1 članova udruge čine studenti Sveučilišta;
• ako je registrirana i djeluje u skladu sa zakonima RH.
Skupina studenata može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako ispunjava sljedeće uvjete:
• ako djeluje pri Sveučilištu,
• ako najmanje 50% + 1 članova skupine čine studenti Sveučilišta.
Student pojedinac može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako je upisao tekuću akademsku godinu na Sveučilištu u statusu redovnog studenta.


II.
Ovim će se natječajem financirati sljedeće kategorije programa:
– I. kategorija: Radionice, predavanja i tribine
– II. kategorija: Studentski mediji i kulturna događanja
– III. kategorija: Znanstveno-istraživački rad – IV. kategorija: Inovativno-tehnološki projekti
– V. kategorija: Sport


III.
Kriteriji po kojima će se vršiti evaluacija programa su:
-Broj sudionika/korisnika studentskog programa;
-Interdisciplinarnost programa (Studenti u programu mogu biti različitih struka, dolaziti sa različitih fakulteta, iz različitih studentskih zborova i različitih udruga. Cilj je poticanje suradnje i povezivanje što većeg dijela studentske populacije, kako bi, primjenjujući širok spektar znanja i sam program bio što kvalitetniji, te kako bi svoju ulogu u programu moglo prepoznati što više studenata);
-Dugoročnost studentskog programa (Kriterij dugoročnosti se odnosi na samo trajanje programa i može biti jednodnevno, višednevno, višetjedno, višemjesečno. Prednost u ovom slučaju imaju dugoročniji programi kako se pretpostavlja da su oni složenijeg karaktera i ispunjeni aktivnostima koje osiguravaju kontinuiranost rada);
-Suradnja na studentskom programu (Dodatno će se vrednovati programi koji imaju međusveučilišnu i međunarodnu suradnju na način da studenti drugih sveučilišta sudjeluju na Sveučilištu u Splitu u provedbi samog projekta);
-Tradicija studentskog programa (Programe koji se ponavljaju iz godine u godinu, sa manjim izmjenama, te su isključivo kvalitetom i dobrim rezultatima izborili višegodišnje kontinuirano financiranje te postali prepoznatljivi kod studentske populacije);
-Uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u programe (Poželjno je uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u program bilo koje kategorije uz detaljno objašnjenje na koji način su uključeni);
-Održivost studentskog programa (Ukoliko program posjeduje viziju i potencijal za ponovno izvođenje, te rast i širenje, a za to postoje realne šanse, program se na osnovu navedenog dodatno vrednuje);
-Hodogram studentskog programa (Razrada aktivnosti za provedbu programa s vremenskim okvirom);
-Način vidljivosti SZST tijekom trajanja programa.
Potpora drugih organizacija i pojedinaca studentskom programu (Programi koji imaju potporu od drugih organizacija i pojedinaca daju sliku ozbiljnijeg programa;
-Inovativnost studentskog programa (Ukoliko program sadrži ideju, aktivnost, cilj, koji donose nove vrijednosti i kvalitetu u primjeni, dodatno će se vrednovati);
-Značaj programa za studente Sveučilišta u Splitu (Realizacijom programa koji su od velikog značaja za studente, dolazi do razvoja vannastavnih aktivnosti koje okupljaju sve veći broj studenata i potiču studentski aktivizam, koji rezultira bogatim vannastavnim sadržajem na Sveučilištu u Splitu. Za značaj programa presudna je ocjena ciljeva i aktivnosti programa, prilikom čega je posebna pozornost posvećena usklađenosti između ciljeva programa, aktivnosti/metoda i očekivanih rezultata).
Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.


IV.
Postupak i način prijave:
Prijava na natječaj vrši se online preko aplikacije na linku: http://natjecaji.unist.hr/
Za korištenje aplikacije nužna je registracija putem iste. Obrazac odnosno prijavnicu projekta moguće je uređivati neograničen broj puta, sve dok se ne klikne dugme „Predaj SZST-u“ čime se zaključava mogućnost daljnje prijave. Jedan račun može prijaviti više projekata.
Svi privitci učitavaju se putem aplikacije, moraju biti konvertirani (preko software za konverziju, ne ručno) u PDF format.

V.
Rezultati natječaja:
Obavijest prijaviteljima o rezultatima ovog natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Na rezultate natječaja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 8 dana od objave istih na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Žalba se predaje od strane prijavitelja projekta ili predsjednika udruge, elektroničkim putem slanjem na mail: zbor@unist.hr. Žalbu je potrebno nasloviti na „Žalba na rezultate natječaja studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu“.
Konačni rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu nakon donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava koju donosi Senat Sveučilišta u Splitu.