Odluka o raspodjeli nenatječajnih sredstava

Na temelju članka 6., stavak (1) Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata Senat Sveučilišta u Splitu donio je odluku o raspodjeli nenatječajnih sredstava po kategorijama prikazanim u tablicama koje su sastavni dio Odluke u prilogu.