Raspisan Natječaj za dodjeljivanje nagrada Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Raspisan Natječaj za dodjeljivanje nagrada Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

NATJEČAJ ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA NAGRADU STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU

 

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 6., stavku 1., Pravilnika o nagrađivanju studenata, studentskih udruga, profesora, sveučilišnih sastavnica i infrastukturnih jedinica Sveučilišta, na 17. sjednici održanoj 26. travnja 2017.g., pod točkom 2. dnevnog reda, donosi Odluku o raspisivanju natječaja za predlaganje kandidata za nagrade Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2015./2016.

 

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJEČAJA;

Natječaj je otvoren od 27. travnja 2017. godine do 6. svibnja 2017. godine u 23:59 sati.

 

PRAVO SUDJELOVANJA;

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Splitu, skupine studenata i svaka studentska udruga koja je registirana na Sveučilištu u Splitu do 01.10.2017. godine. Svi zainteresirani mogu elektroničkim putem poslati prijedloge za nagrađivanje uz kratko objašnjenje i naznaku kategorije u kojoj se prijavljuje.
Pravo predlaganja imaju svi za sljedeće kategorije 1., 3., 5. i  6.

Za 1., 3., 5. i 6. kategorije dostaviti pisanu prijavu u kojoj je obrazloženo zašto baš taj kandidat/kandidatkinja/udruga treba dobiti priznanje ove kategorije i svu potrebnu dokumentaciju koja to potkrijepljuje.

Prijedlozi za nagrađivanje se dostavljaju na info@szst.unist.hr sa naznakom “Prijedlog na nagrađivanje SZST”.

 

VRSTE NAGRADA SU;

 • Nagrada za izniman doprinos radu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu
 • Nagrada za najuspješniji studentski projekt
 • Nagrada za izniman doprinos unaprijeđenju studentskog standarda
 • Nagrada za najbolje ocjenjenu sveučilišnu sastavnicu
 • Nagrada za studenta volontera
 • Nagrada za najbolju promociju Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

 

 

NAGRADU MOŽE DOBITI;

 • svaki redovni student Sveučilišta u Splitu,
 • svaka registrirana studentska udruga na Sveučilištu u Splitu,
 • sve sastavnice Sveučilišta u Splitu,
 • sve infrastrukturne jedinice na Sveučilištu u Splitu,
 • svaki djelatnik Sveučilišta u Splitu,
 • vanjski suradnici Sveučilišta u Splitu.

 

POVJERENSTVO ZA NAGRAĐIVANJE;

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu imenuje Povjerenstvo za nagrađivanje koje se sastoji od 3 člana iz redova Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo za nagrađivanje prima prijedloge kandidata za nagrade.

Po završetku natječaja, Povjerenstvo dostavlja Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu pristigle valjane kandidature.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Nakon završetka natječaja i provedenih dužnosti Povjerenstva za nagrađivanje Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na sljedećoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor  Sveučilišta u Splitu odlučuje o prijedlozima kandidata za nagrađivanje.

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu po primitku prijedloga od strane Povjerenstva za nagrađivanje odlučuje o kandidatima za nagrade iz kategorija 1., 3., 5. i 6. iz članka 3.

 

Obavijest o rezultatima ovog natječaja te konačna odluka Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 3 dana od završetka natječaja.

Pravilnik o nagrađivanju

Facebook Comments

Leave a Reply

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.