Studentski zbor

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta. Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost, pružati im administrativno-tehničku pomoć, te osigurati zakonitost rada studentskog zbora, zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.

Studentski zbor na visokom učilištu:

• bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,
• bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
• donosi plan i program rada studentskog zbora,
• imenuje studentskog pravobranitelja,
• brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
• predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
• potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
• donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
• obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.