Događanja na Sveučilištu

Imenovan novi studentski pravobranitelj
January 24, 2018

Dana 24. siječnja 2018. godine na sjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu imenovan je novi studentski pravobranitelj Josip Perkušić, čiji mandat počinje imenovanjem.

Zahvaljujemo dosadašnjem pravobranitelju Ivanu Jagnjiću na radu i angažman u borbi za studentska prava, a kolegi Continue reading

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.