Odluka Izbornog povjerenstva za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta

Odluka Izbornog povjerenstva za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta


Izborno povjerenstvo za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku kojom se kandidacijska lista pod nazivom SOS-Sasvim obični studenti, nositelja Maria Sesara, prihvaća kao pravovaljana.

Odluka u cijelosti, kao i kandidacijske liste mogu se vidjeti u prilogu.

kandidacijske liste

Odluka

Facebook Comments

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.