Zdravstvena skrb studenata i nadležni liječnici školske medicine po fakultetima

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19) i Odluke o donošenju Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. (NN 142/20) preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu studenata provode nadležni specijalisti školske i sveučilišne medicine.
U sklopu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite studenata provode se:

 1. Sveobuhvatni sistematski pregled na prvoj godini studija u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika, kao i kontrolni preglede prema medicinskoj
  indikaciji.
 2. Kontrolni pregled nakon sistematskog, te namjenske pregled prema indikaciji.
 3. Pregled za prijem u studentski dom što uključuje i izdavanje potvrda o nepostojanju zdravstvene kontraindikacije za smještaj u studentski dom.
 4. Pregled za ocjenu sposobnosti za nastavu TZK na zahtjev studenata s utvrđenim invaliditetom ili kroničnim bolestima.
 5. Nadzor nad epidemiološkim uvjetima, uvjetima za život i rad, a osobito nad sigurnosnim uvjetima kretanja za studenta s posebnim potrebama, tj. kontrola uvjeta obrazovanja za studente s posebnim potrebama .
 6. Pregled i praćenje studenta sa utvrđenim invaliditetom i kroničnim bolestima u svrhu ostvarivanje statusa mirovanja studentskih prava.
 7. Savjetovališni rad u obvezno izdvojenom i oglašenom vremenu za savjetovalište u trajanju od najmanje 3 sata tjedno, u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću adolescenti kao što je akademski neuspjeh, poremećaji ponašanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, spolno prenosive bolesti, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr. Rad sa studentima u rješavanju
  najčešćih zdravstvenih i psihosocijalnih problema te usmjeravanje usvajanju zdravijih navika i stavova.
 8. Nadzor nad prehranom učenika i studenata u vidu nadzora nad kuhinjama i jelovnicima te poticanje zdravijih prehrambenih navika studenata i sudjelovanje pri izradi jelovnika za student s posebnim potrebama.
 9. Obvezna dodatna cijepljenja studenata s rizikom prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok) i preporučena cijepljenja prema Program cijepljenja (cijepljenje
  protiv HPV-a, COVID – 19).
 10. Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite, te s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i drugim sektorima.
 11. Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenata s akutnim poremećajima zdravlja, a posebno onih koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Nadležni liječnik fakulteta specijalista školske medicine svakog redovnog studenta – osiguranika prema medicinskoj indikaciji može poslati na daljnju specijalističku obradu preko HZZO (izdavanje tzv. crvene uputnice). Ukoliko je potrebno izdavanje recepta za liječenje akutne bolesti moguće je samo izdavanje recepta na trošak studenta (tzv. bijeli recept).
 12. Odlukom HZZO od lipnja 2014. godine svaki student – osiguranik s važećom zdravstvenom iskaznicom ima besplatnu i dostupnu pomoć obiteljske medicine u najbližoj ambulanti, izvan mjesta prebivališta u akutnim stanjima kao što je trauma, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje u istom opsegu kao i kod svog izabranog doktora.