Natječaj za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina

Raspis Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina

Glavno povjerenstvo sukladno članku 4. stavku 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata (u daljnjem tekstu Pravilnik), na svojoj 4. sjednici održanoj 13. ožujka 2021 .godine, pod točkom 2. dnevnog reda, donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina.

Natječaj je otvoren od 15.03.2021. god. do 14.04.2021. godine u 23:59 sati.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina iznosi 985.611,88HRK

Pravo prijave na natječaj imaju studentske udruge registrirane pri Sveučilištu u Splitu, te grupe studenata i studenti pojedinci koji studiraju na Sveučilištu u Splitu, a koji zadovoljavaju uvjete definirane Pravilnikom.

Natječajem neće biti financirani:
• Projekti udruge, grupe studenata i pojedinaca koji za natječaje provedene proteklih godina nisu dostavili račune i opravdali iznos dobiven na natječaju.
• Projekti koji po mišljenju nadležnog povjerenstva nisu zadovoljavajuće elaborirani.
• Projekti za koje je ponuđen nerealan financijski plan.
• Bankarski i knjigovodstveni troškovi udruga.

Osim gore navedenih stavki, dodatno za prijavitelje studente pojedince i grupe studenata neće biti financirane stavke za:
• Računalnu opremu (laptopi, računala, mobiteli, pisači, printeri, skeneri, fotoaparati).

Projekti bez potpune dokumentacije odbacit će se bez razmatranja, o čemu nadležno povjerenstvo vodi računa po službenoj dužnosti.

Sukladno Pravilniku, maksimalni iznos za financiranje po projektu iznosi 35.000,00 HRK (slovima: trideset i pet tisuća kuna). Način raspodjele sredstava opisane su u Pravilniku člankom 21. i 22.

Ovim će se natječajem financirati sljedeće kategorije programa:
• kultura, umjetnost i sveučilišni mediji;
• znanost i tehnologija;
• studentski sport.

Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku.
Prijave na natječaj podnose se online putem preko aplikacije na linku: http://natjecaji.unist.hr/

Za korištenje aplikacije nužna je registracija putem iste te preporučamo da to obavite što prije jer istekom roka za prijavu nije moguće više ulaziti u aplikaciju. Obrazac je moguće uređivati neograničen broj puta dok se ne klikne dugme „Predaj SZST-u“ čime se zaključava mogućnost daljnje prijave. Jedan račun može prijaviti više projekata. Grupa studenata ispunjava obrazac „Projekt studenta pojedinca“ s tim da kao dodatni dokument mora dostaviti popis svih sudionika grupe i potvrde o statusu studenta onih sudionika koji su studenti.
Svi privitci (financijski plan, hodogram, potvrda o statusu studenta i dodatna dokumentacija) učitavaju se putem aplikacije i moraju biti konvertirani (preko software za konverziju, ne ručno) u PDF format.

Obavijest prijaviteljima o rezultatima ovog natječaja objaviti će se na web stranici Sveučilišta u Splitu i Studentskog zbora u roku od 21 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Na Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Glavnog povjerenstva, studentska udruga, grupa ili pojedinac koji su prijavili vlastiti projekt mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke. Prigovor se može odnositi samo na povrede propisanog postupka vrednovanja. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u Rektoratu Sveučilišta u Splitu (adresa: Ruđera Boškovića 31, Split), na Protokol radnim danom od 8:00 – 15:00 h.

Prigovor je potrebno nasloviti na „Prigovor na rezultate natječajnog postupka iz upisnina“. Konačni rezultati natječaja objavit će se na web stranici Sveučilišta u Splitu i Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu nakon donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava koju donosi Senat Sveučilišta u Splitu. Nositelj-korisnik sredstava odobrenog pojedinog projekta potpisuje ugovor sa Sveučilištem u Splitu u kojemu su detaljno navedeni svi uvjeti, prava i obveze.

Vaš Studentski zbor Sveučilišta u Splitu