JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ NENATJEČAJNIH SREDSTAVA

Temeljem članka 4. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu objavljuje javni poziv studentskim udrugama za podnošenje prijava projekata i projektne dokumentacije financiranih iz nenatječajnih sredstava.

Sredstva namijenjena za financiranje studentskih projekata dodijeliti će se u slijedećim kategorijama:

  1. Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji
  2. Znanost i tehnologija
  3. Studentski sport

Pravo na prijavu projekata iz nenatječajnih sredstava imaju svi projekti udruga koji bili prihvaćeni i uspješno provedeni najmanje dva puta tijekom prethodne tri akademske godine.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana od objave poziva, zaključno s 21.12.2021. do 23:59 sati.

Svi projekti koji ispunjavaju navedene kriterije molimo da pošalju projektnu dokumentaciju koja uključuje; financijski plan, hodogram aktivnosti, ispunjeni opći obrazac i izjavu o nekažnjavanju voditelja udruge kao i presliku osobne iskaznice na mail: zbor@unist.hr .

Nakon isteka roka od 8 dana, Senat Sveučilišta u Splitu će na prijedlog nadležnih povjerenstava, donijeti odluku o raspodjeli nenatječajnih sredstava za pojedini prijavljeni projekt.

Za sve dodatne informacije obratite se na mail: zbor@unist.hr