Javni poziv za dostavu kandidatura za studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu

Na temelju čl. 5 stavka 1. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine” br. 71/07) i čl. 11 st. 2. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu,Studentski zbor Sveučilišta u Splitu objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor Studentskog pravobranitelja
Sveučilišta u Splitu

I.
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu pokreće postupak izbora Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, sve u cilju bolje zastupljenosti studenata, zaštite studentskih prava i povećanja studentskog standarda na Sveučilištu u Splitu.
II.
(1) Sveučilište u Splitu ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor Sveučilišta u Splitu na vrijeme od jedne godine, sukladno Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.

(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

(3) Studentski pravobranitelj:
prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta u Splitu,
savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
obavlja druge poslove utvrđene Statutom Studentskog zbora i Statutom Sveučilišta u Splitu.
III.
Ovim putem pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Splitu, koji ispunjavaju uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom, a zainteresirani su obnašati dužnost Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu.
IV.
Pisane i obrazložene kandidature za Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu podnose se u roku 14 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Studentskog zbora (www.szst.hr) i Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr), u pisanom obliku i obvezno sadrže:
Životopis (CV) kandidata (preporučljivo u Europass formatu (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home),
Motivacijsko pismo (koje sadrži obrazloženje kandidature, te navesti razloge, odnosno istaknuti posebnosti zbog kojih se kandidat prijavljuje)
Potvrdu o upisanom studiju, broju ECTS bodova ostvarenih u posljednje dvije godine i statusu studenta na sastavnici
Preporuke Studentskih zborova sastavnica, Studentskih udruga i drugih organizacija koje se bave pitanjima i problematikom studenata i mladih (nije obavezno) te 50 potpisa potpore.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.
V.
Kandidature se podnose pismenim putem i dostavljaju se osobno u Rektorat Sveučilišta u Splitu (adresa: Poljička cesta 35, Split), u ured za nastavu radnim danom od 9:00 – 11:00 h (uz naznaku „Prijedlog kandidature za Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu“). Kandidatura mora sadržavati priložene sve uvjete iz točke IV. ovog poziva (Životopis, Motivacijsko pismo, Potvrdu sastavnice), inače se neće razmatrati.
Za sve dodatne informacije i upite možete se obratiti na mail: info@szst.unist.hr
VI.
Javni poziv objavit će se na web stranicama Studentskog zbora (www.szst.hr) i Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr),
VII.
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu provjerit će sve formalne uvjete prispjelih kandidatura u roku od 10 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava za Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu i poslati svim članovima Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu popis i dokumentaciju svih važećih kandidatura. Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na prvoj sjednici Studentskog zbora nakon isteka roka za provjeru formalnih uvjeta iz ovog javnog poziva, uvrstit će na dnevni red točku Izbora Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, na kojoj će članovi Studentskog zbora moći raspraviti i glasati o Studentskom pravobranitelju sukladno pravovaljanim kandidaturama i Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Leave a Reply