Iskaz interesa sudjelovanja u emisiji “Kroz Bolonju i prašumu”

Iskaz interesa sudjelovanja u emisiji “Kroz Bolonju i prašumu”

Pozivamo studente svih sastavnica Sveučilišta u Splitu na iskaz interesa sudjelovanja u realizaciji emisije „Kroz Bolonju i prašumu“ u okviru suradnje nastavne baze Hrvatske radiotelevizije – Radio Split i Sveučilišta.

Vaš iskaz interesa šaljite na mail natjecaji@unist.hr od 15. svibnja do 2. lipnja 2017. godine.

Ovisno o iskazanom interesu, na Radio Splitu organizirat će se audicija o čemu ćete biti obaviješteni putem Vašeg dostavljenog maila.

U iskazu interesa navedite ime, prezime, naziv fakulteta, vaš studijski smjer, godinu studija te kratki životopis sa svim potrebnim kontakt podacima.

Facebook Comments

Leave a Reply

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.