RASPIS NATJEČAJA OD PRORAČUNA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU ZA 2019. GODINU

March 8, 2019
RASPIS NATJEČAJA OD PRORAČUNA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU ZA 2019. GODINU

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 57., stavku 1., Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na 9. sjednici održanoj 05. ožujka  2019.g., pod točkom ­­1. dnevnog reda, donosi odluku o raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu za 2019. godinu.

Natječaj je otvoren od 09. ožujka 2019. godine do ­­24. ožujka 2019. godine u 23:59 sati.

 

Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 500.000.00 kn (slovima: pet stotina tisuća kuna)

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studentski zborovi sastavnica, studentske udruge, skupine studenata i studenti pojedinci koji zadovoljavaju uvjete definirane ovim Natječajem.

 

– Studentski zbor sastavnice može biti korisnik sredstava Natječaja, ako projekt koji kandidira nije već financiran iz proračuna sastavnice

– Projekti i programi koji su financirani iz proračuna Sveučilišta u ovoj godini neće se financirati ovim Natječajem

 

–  Studentska udruga može biti korisnik financijskih sredstava natječaja Studentskog zbora ako zadovoljava slijedeće uvjete:

ako djeluje pri Sveučilištu u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i upisana je u registar udruga Sveučilišta prije 1. listopada tekuće akademske godine

ako najmanje 50% + 1 članova udruge čine studenti Sveučilišta,

ako je registrirana i djeluje u skladu sa zakonima RH.

– Skupina studenata može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako ispunjava sljedeće uvjete:

ako djeluje pri Sveučilištu,

ako najmanje 50% + 1 članova skupine čine studenti Sveučilišta.

– Student pojedinac može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako je upisao tekuću akademsku godinu na Sveučilištu u statusu redovnog studenta

 

Ovim će se natječajem financirati sljedeće kategorije programa:

 

– I. kategorija:  Radionice, predavanja i tribine

 

– II. kategorija: Studentski mediji i kulturna događanja

 

– III. kategorija: Znanstveno-istraživački rad

 

– IV. kategorija: Inovativno-tehnološki projekti

 

– V. kategorija: Šport

 

Kriteriji po kojima će se vršiti evaluacija programa su:

Broj sudionika/korisnika studentskog programa

Interdisciplinarnost programa (Studenti u programu mogu biti različitih struka, dolaziti sa različitih fakulteta, iz različitih Studentskih zborova i različitih udruga. Cilj je poticanje suradnje i povezivanje što većeg dijela studentske populacije, kako bi, primjenjujući širok spektar znanja i sam program bio što kvalitetniji, te kako bi svoju ulogu u programu moglo prepoznati što više studenata)

Dugoročnost studentskog programa (Kriterij dugoročnosti se odnosi na samo trajanje programa i može biti jednodnevno, višednevno, višetjedno, višemjesečno. Prednost u ovom slučaju imaju dugoročniji programi kako se pretpostavlja da su oni složenijeg karaktera i ispunjeni aktivnostima koje osiguravaju kontinuiranost rada)

Suradnja na studentskom programu (Dodatno će se vrednovati programi koji imaju međusveučilišnu i međunarodnu suradnju na način da studenti drugih Sveučilišta sudjeluju na Sveučilištu u Splitu u provedbi samog projekta)

Tradicija studentskog programa (Programe koji se ponavljaju iz godine u godinu, sa manjim izmjenama, te su isključivo kvalitetom i dobrim rezultatima izborili višegodišnje kontinuirano financiranje te postali svojevrsni „brand“ kod studentske populacije)

Uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u programe (Poželjno je uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u program bilo koje kategorije uz detaljno objašnjenje na koji način su uključeni)

Održivost studentskog programa (Ukoliko program posjeduje viziju i potencijal za ponovno izvođenje, te rast i širenje, a za to postoje realne šanse, program se na osnovu navedenog dodatno vrednuje)

Hodogram studentskog programa (Razrada aktivnosti za provedbu programa s vremenskim okvirom)

Način vidljivosti SZST tijekom trajanja programa

Potpora drugih organizacija i pojedinaca studentskom programu (Programi koji imaju potporu od drugih organizacija i pojedinaca daju sliku ozbiljnijeg programa. Programi koji imaju osiguranu financijsku potporu od nekih organizacija i pojedinaca u konačnici za ostvarenje projekata najčešće traže manje sredstava)

Inovativnost studentskog programa (Ukoliko program sadrži ideju, aktivnost, cilj, koji donose nove vrijednosti i kvalitetu u primjeni, dodatno će se vrednovati)

Značaj programa za studente Sveučilišta u Splitu (Realizacijom programa koji su od velikog značaja za studente, dolazi do razvoja vannastavnih aktivnosti koje okupljaju sve veći broj studenata i potiču studentski aktivizam, koji rezultira bogatim vannastavnim sadržajem na Sveučilištu u Splitu. Poticanjem studentskih projekata na Sveučilištu u Splitu samo Sveučilište dobiva jednu dodatnu prednost na ljestvici konkurentnosti. Za značaj programa presudna je ocjena ciljeva i aktivnosti programa, prilikom čega je posebna pozornost posvećena usklađenosti između ciljeva programa, aktivnosti/metoda i očekivanih rezultata)

Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

 

Postupak i način prijave:

Prijava na natječaj vrši se online preko aplikacije na linku: http://studentski-zbor.natjecaji.unist.hr

 

Za korištenje aplikacije nužna je registracija putem iste, te preporučamo da to obavite što prije jer istekom roka za prijavu nije moguće više ulaziti u aplikaciju. Obrazac je moguće uređivati beskonačno puta dok se ne klikne dugme „Predaj SZST-u“ čime se zaključava mogućnost daljnje prijave. Jedan račun može prijaviti više projekata.

Svi privitci učitavaju se putem aplikacije, moraju biti konvertirani (preko software za konverziju, ne ručno) u PDF format.

 

Rezultati natječaja:

Obavijest prijaviteljima o rezultatima ovog natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Na rezultate natječaja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 5 dana od objave istih na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Žalba se predaje  u pisanom obliku u Rektoratu Sveučilišta u Splitu (adresa: Poljička cesta 35, Split), na Protokol (u prizemlju) radnim danom od 8:00 – 15:00 h. Žalbu je potrebno nasloviti na „Žalba na rezultate natječaja  studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2019. godinu.“.

Konačni rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu nakon donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava koju donosi Senat Sveučilišta u Splitu.

Pravilnik natječaja SZST-a

ODLUKA SENATA IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA 25.02.2016. GODINE

Facebook Comments

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.