JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ NENATJEČAJNIH SREDSTAVA

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ NENATJEČAJNIH SREDSTAVA

Temeljem članka 4. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu objavljuje javni poziv studentskim udrugama za podnošenje prijava projekata i projektne dokumentacije financiranih iz nenatječajnih sredstava.

Sredstva namijenjena za financiranje studentskih projekata dodijeliti će se u slijedećim kategorijama:

  1. Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji
  2. Znanost i tehnologija
  3. Studentski sport

Pravo na prijavu projekata iz nenatječajnih sredstava imaju svi projekti udruga koji bili prihvaćeni i uspješno provedeni najmanje dva puta tijekom prethodne tri akademske godine.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana od objave poziva.

Svi projekti koji ispunjavaju navedene kriterije molimo da pošalju projektnu dokumentaciju koja uključuje; financijski plan i ispunjeni opći obrazac na mail: zbor@unist.hr .

Nakon isteka roka od 8 dana, Senat Sveučilišta u Splitu će na prijedlog nadležnih povjerenstava, donijeti odluku o raspodjeli nenatječajnih sredstava za pojedini prijavljeni projekt.

Za sve dodatne informacije obratite se na mail: zbor@unist.hr

Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata_29_11_2018.

Opći obrazac

Facebook Comments

Sva prava pridržana: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, 2017.