Umjetnička akademija

NAZIV FAKULTETA: Umjetnička akademija u Splitu

SKRAĆENI NAZIV: UMAS

WEB: https://www.umas.unist.hr/

LOKACIJA: Zagrebačka 3, 21000 Split

KONTAKT:

GRAD – UPRAVA AKADEMIJE, LIKOVNI I KAZALIŠNI ODJEL (Zagrebačka 3)

centrala: 021/360-179

dekanat: 021/360-178

fax: 021/344-043

tajništvo: 021/348-620

računovodstvo: 021/347-317, 021/360-181

nabava: 021/360-180

sistem inženjer: 021/360-183

GRIPE – STUDENTSKA REFERADA I LIKOVNI ODJEL (Glagoljaška bb)

centrala: 021/348-622

studentska referada: 021/348-623

fax: 021/345-046

VISOKA – LIKOVNI ODJEL (Fausta Vrančića 17)

centrala: 021/466-686

fax: 021/455-430

knjižnica: 021/455-011

restauracija: 021/455-431

VISOKA – GLAZBENI ODJEL (Fausta Vrančića 19)

centrala: 021/453-130

fax: 021/453-131

BRDA – LIKOVNI ODJEL (Hercegovačka 65)

centrala: 021/507-008

fax: 021/506-543

E-mail: office@umas.hr

DEKAN: red. prof. Mateo Perasović

DOKUMENTI: https://www.umas.hr/akademija/statut-i-pravilnici/

Statut – SZ UMAS

Umjetnička akademija sastoji se od tri odjela:

 • Odjel za likovne umjetnosti
 • Odjel za glazbenu umjetnost
 • Odjel za kazališne umjetnosti

Odjel za likovne umjetnosti u sebi objedinjava 6 šest različitih studijskih programa razdijeljenih u 6 Odsjeka:

 • Dizajn vizualnih komunikacija
 • Film i video
 • Kiparstvo
 • Konzervacija-restauracija
 • Likovna kultura i likovne umjetnosti
 • Slikarstvo

Odjel za glazbenu umjetnost obuhvaća 11 studijskih programa organiziranih u 6 Odsjeka:

 • Glasovir
 • Gudači i Gitara: Gitara, Violina, Viola, Violončelo
 • Glazbena pedagogija
 • Kompozicija i Glazbena teorija
 • Puhači: Flauta, Klarinet
 • Solo pjevanje

Odjel za kazališne umjetnosti obuhvaća 1 Odsjek s 1 studijskim programom

 • Gluma

Studiji se organiziraju samo za redovite studente bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i terenske nastave.

Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, seminari, koncerti, izložbe, predstave, projekcije i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti Akademije u okviru Erasmusa i izvan njega, redovito sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima kako iz glazbenog i dramskog tako i likovnog područja.

Predsjednik studentskog zbora UMAS:

Luka Jadrić

e-mail: luka.jadric@hotmail.com

Potpredsjednica studentskog zbora UMAS:

Ivana Bandalo

e-mail:  ivana.bandalo@hotmail.com

 • Jakov Salečić

jakovsalecic@gmail.com

 • Josip Tomasović

tomasovic.josip@gmail.com

 • Tea Požgaj

pozgaj.tea@gmail.com

 • Ana Marija Paladin

paladinanamarija@yahoo.com

 • Stefany Findrik

sfindrik@gmail.com

DATUM KONSTITUIRANJA ZBORA: 28. 04. 2016.

KONTAKT ZBORA SASTAVNICE: szumas@hotmail.com