Prirodoslovno-matematički fakultet

NAZIV FAKULTETA: PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU

SKRAĆENI NAZIV: PMF 

KONTAKT:

 • 619-222
 • Tajništvo: 619-202
 • Studentska služba: 619-210, 619-248
 • Fax: 619-227

LOKACIJA: Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

DEKANICA: Jasna Puizina

STUDIJI:

Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu ustrojava i izvodi samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama sveučilišne studije iz matematike, prirodnih i tehničkih znanosti te interdisciplinarnih studija. Od toga je 11 preddiplomskih sveučilišnih studija koji traju 3 godine i kojima se stječe najmanje 180 ECTS bodova.

Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) Izvodi se i 10 diplomskih sveučilišnih studija, koji traju dvije godine i kojima se stječe najmanje 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra U suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, Fakultetustrojava i izvodi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzervacija i restauracija, u trajanju od pet godina i kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra.

STUDIJSKE GRUPE:

 • Biologija i kemija
 • Informatika i tehnika
 • Biofizika
 • Matematika i informatika
 • Matematika i fizika
 • Matematika
 • Fizika i informatika
 • Informatika
 • Fizika
 • Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika

POSLIJEDIPLOMSKI:

 • Biofizika
 • Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

DOKUMENTI:

Prirodoslovno matematički fakultet, Split

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Po broju svojih studenata i znanstveno-nastavnog osoblja Prirodoslovno-matematički fakultet je  među većim sastavnicama Sveučilišta u Splitu. Obrazujemo nastavnike iz područja matematike, fizike, tehnike, biologije i kemije, a s našeg fakulteta izlaze i izvrsni inženjeri. Kadrovi koji visokoškolsko obrazovanje steknu na Fakultetu su potpuno osposobljeni za obavljanje poslova za koje su se školovali kao i za praćenje razvoja struke uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i kao takvi su prepoznati i traženi na tržištu rada. Fakultet aktivno sudjeluje u ostvarenju cjeloživotnog obrazovanja svojih studenata i drugih stručnjaka iz svog područja djelovanja.

Fakultet teži ostvarivanju tri najbitnija cilja:

 • Osnažiti znanstveno-istraživački rad i povećati vidljivost Fakulteta u hrvatskoj i europskoj znanstvenoj zajednici.
 • Unaprijediti postojeće i uvesti nove prepoznatljive i studentima privlačne studije preddiplomske, diplomske i doktorske razine.
 • Povećati razinu organiziranosti i omogućiti razvoj punog potencijala svih zaposlenika.

STUDENTSKI ZBOR SASTAVNICE:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ:

Biologija i kemija:

 • Kristina Marasović

Matematika:

 • Mateo Runjić
 • Stipe Marić (zamjenik)

Fizika:

 • Jelena Grbeša (Predsjednica zbora PMF)
 • Marija Duvnjak (zamjenica)

Informatika:

 • Luka Kovač Levantin (Predstavnik u Sveučilištu /Potpredsjednik zbora PMF)
 • Marina Repušić (zamjenica)

DIPLOMSKI STUDIJ:

Biologija i Kemija:

 • Doris Crnčević
 • Mia Pavlinović (zamjenica i studentska pravobraniteljica)

Matematika:

 • Toni Čvrljak
 • Matea Kalinić (zamjenica)

Fizika:

 • Matea Kukolj
 • Renzo Goić

Informatika:

 • Ivan Bojanić
 • Franka Škugor (zamjenica)

Poslijediplomski studij:

 • Tomislav Rončević
 • Željka Sanader (zamjenica)

Kontakt:

https://www.facebook.com/StudentskiZborPMFaSplit/

lkovaclev@pmfst.hr