Pravni fakultet

NAZIV FAKULTETA: Pravni fakultet

SKRAĆENI NAZIV: PFS

KONTAKT : 021/393-500

LOKACIJA: Domovinskog rata 8, 21000 Split

DEKAN: Izv. prof. dr. sc. Željko Radić

STUDIJI :

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • Upravni studij (stručni)
  • Specijalistički diplomski stručni Upravni studij
  • Poslijediplomski studij ( Pravo mora, Športsko pravo, Medicinsko pravo)

DOKUMENTI:

Pravilnik o studiranju – PFS

Statut – SZ PFS

Pravni fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje u polju pravnih znanosti ustrojava i izvodi : integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijstručni studij poslijediplomske studije. Pravni fakultet u Splitu osnovan je 1961. godine. U znanstveno-nastavnom procesu na Pravnom fakultetu sudjeluju vrsni sveučilišni nastavnici i suradnici te stručnjaci iz prakse. Profesori Pravnog fakulteta nositelji su brojnih priznanja za svoj rad, članovi su znanstvenih udruga i ekspertnih grupa. Uz bogata znanstveno-istraživačka znanja nastavnika, za uspješno studiranje studentima stoje na raspolaganju i drugi sadržaji: informatički kabinet, suvremena nastavna pomagala te bogata knjižnica s moderno opremljenom čitaonicom. Pravni fakultet izdaje Zbornik radova , znanstveni časopis s međunarodnom recenzijom. Fakultet izvodi deset znanstvenih projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U cilju poboljšanja znanstvenoistraživačkog rada, stručne, nastavne i ekspertizne djelatnosti, te poveziva­nja s praksom, u okviru Fakulteta djeluje pet centara, a u osnivanju je još jedan.

PREDSJEDNIK ZBORA SASTAVNICE: Stipe Kliškinjić

STRUKTURA ZBORA SASTAVNICE (članovi i zamjenici):

ČLANOVI:

PRAVNI STUDIJ:

Iva Elez (Ines Dolić) , Marina Bekavac (Ivan Šustić), Stipe Kliškinjić (Azra Budalica), Ivona Buzov (Josip Lucijan Boban), Sanja Čović (Bruno Skelin)

UPRAVNI STUDIJ:

Anđelko Zebić (Jerko Vržina)

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ:

Anamarija Ževrnja (Jelena Rinčić)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ:

Ankica Kurtović (Davor Radić)

DATUM KONSTITUIRANJA ZBORA: 23. 05. 2016.

KONTAKT ZBORA SASTAVNICE:

021/393-500

099/5763683