Kineziološki fakultet

NAZIV FAKULTETA: SVEUČILIŠTE U SPLITU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SKRAĆENI NAZIV: KIFST

KONTAKT: 021/302-440

LOKACIJA: Teslina 6, 21000 Split

DEKAN: prof. dr. sc. Đurđica Miletić

STUDIJI:

  • Sveučilišni preddiplomski studij
  • Sveučilišni diplomski studij
  • Posljediplomski studij
  • Stručni preddiplomski studij
  • Specijalistički diplomski stručni studij

DOKUMENTI:

Statut – SZ KIFST

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 4. srpnja 2008. godine i najmlađa je sastavnica splitskog Sveučilišta. Prvi dekan Kineziološkog fakulteta bio je prof. dr. sc. Nikola Rausavljević. Sam studij kineziologije u Splitu ima dugu tradiciju. Institucijska djelatnost današnjeg fakulteta datira još od akademske godine 1954. kada se ovaj studij nalazio u sklopu Više pedagoške škole, Pedagoške akademije, a potom u sklopu Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta u Zadru – OOUR Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja te u sklopu Sveučilišta u Splitu Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja. U skladu s Bolonjskom deklaracijom na Fakultetu se od 2005. godine provodi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije po modelu 3+2. Studenti koji su završili preddiplomski studij (180 ECTS bodova) dobivaju naziv Prvostupnik kineziologije, a po završetku i diplomskog studija (ukupno 300 ECTS bodova) dobivaju naziv Magistra kineziologije.

Fakultet je 2011. godine pokrenuo Preddiplomski stručni studij kineziologije i Specijalistički diplomski studij kineziologije. Svaki od njih izvodi se u 4 smjera: sportski trener iz odabranog sporta, Kineziterapija, Kondicijska priprema sportaša i Rekreacija i fitnes. Preddiplomski stručni studij izvodi se kroz tri godine s ukupno 180 ECTSa te Specijalistički diplomski studij kroz dvije godine sa 120 ECTSa.

Pored preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog programa Fakultet izvodi i program poslijediplomskog doktorskog studija kojeg uspješno prolazi već treća generacija studenata. Prva generacija studenata na poslijediplomskom doktorskom studiju iz kineziologije upisana je u akademskoj godini 2007./2008.