Poziv za dostavu prijedloga za izbor predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Poziv za dostavu prijedloga za izbor predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju  sljedeće opće uvjete:

  • da su studenti Sveučilišta u Splitu;
  • da su u posljednje dvije godine studija ostvarili minimalno 60 ECTS bodova (ne odnosi se na studente koji su na prvoj godini studija);
  • da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Odlukom Skupštine Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog  zbora Sveučilišta u Splitu, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu  prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Za pravovaljanu kandidaturu u Pozivu potrebno je priložiti:

  • kandidaturu za Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od strane studentske udruge registrirane na Sveučilištu u Splitu,  studentskog zbora sastavnice ili neformalne skupine studenata uz 50 potpisa podrške kandidaturi
  • Životopis kandidata;
  • potvrdu o statusu studenta;
  • potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija  (ne odnosi se na studente koji su na prvoj godini studija);
  • plan i program rada; 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na mail:  studentski.zbor@unist.hr .

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.