Listovi

  • „Odraz“

Časopis studenata Katoličko-bogoslovnog fakulteta

  • „The Split Mind“

Časopis studenata Filozofskog fakulteta

  • „Nasciturus“

Časopis studenata Pravnog fakulteta

  • „Allegro“

Časopis Glazbenog odjela Umjetničke akademije