Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj


Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i studentskog standarda te ukazuje na trenutne i moguće probleme.

Studentski pravobranitelj djeluje na svakom fakultetu i na Sveučilištu, možeš mu\joj se obratiti ako nisi upoznat\a sa svojim pravima ili misliš da je došlo do povrede tvojih prava.

Studentski pravobranitelj je student koji: 

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim  tijelima Sveučilišta,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
  • obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.


Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Splitu:

Tomislav Milošević

e-mail: studentski.pravobranitelj@unist.hr