Odjel zdravstvenih studija

NAZIV FAKULTETA: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

SKRAĆENI NAZIV: OZS

KONTAKT

Marina Šore, dipl. iur.
Tajnica pročelnika
Telefon: 021 564 800
E-mail: marina.sore@ozs.unist.hr

 

LOKACIJA: Ruđera Boškovića 35

DEKAN: Dr.sc. Ante Obad v.d. pročelnika

 

STUDIJI

 • Sestrinstvo
 • Fizioterapija
 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Primaljstvo
 • Radiološka tehnologija

Dokumenti:

Studentski zbor je studentska organizacija, a ujedno i predstavničko tijelo studenata koje se brine za ostvarivanje studentskih prava, te štiti prava studenata.

PREDSJEDNIK ZBORA SASTAVNICE: Ante Topić

STRUKTURA ZBORA SASTAVNICE (članovi i zamjenici)

Preddiplomski:

Smjer sestrinstva:

 1. Ante Topić
 2. Nikolina-Petra Gnječ

Smjer radiološka tehnologija:

 1. Edna Bajgorić
 2. Lina Lerotić

Smjer primaljstvo:

 1. Lea Davidović
 2. Mihaela Borić

Smjer medicinska laboratorijska dijagnostika:

 1. Sara Ribičić
 2. Josipa Matenda

Smjer fizioterapija:

 1. Mihaela Lalić
 2. Dora Avramovski

 

Diplomski:

Smjer sestrinstva:

 1. Predstavnica Jelena Bašić
 2. Zamjenica Antonela Ban

Smjer Radiologije:

 1. Predstavnik Lovre Perić
 2. Zamjenica Antea Puizina

Smjer Fizioterapije:

 1. Predstavnik Igor Šljivo
 2. Zamjenica Valentina Juratić

 

DATUM KONSTITUIRANJA ZBORA: 31. svibnja 2016.

KONTAKT ZBORA SASTAVNICE

0957236152, at41302@unist.hr