Natječaj za izbor Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Na temelju članka 19. st. 3. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

Poziv za dostavu prijedloga za izbor

Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

 

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • da su studenti Sveučilišta u Splitu,
  • da su u posljednje dvije godine studija sakupili minimalno 60 ECTS bodova, (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija),
  • da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Odlukom Skupštine Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti:

  • kandidaturu za Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od strane studentske udruge registrirane na Sveučilištu u Splitu, studentskog zbora sastavnice ili neformalne skupine studenata uz 50 potpisa kandidature,
  • životopis kandidata,
  • potvrdu o statusu studenta,
  • potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija, (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija),
  • plan i program rada,
  • motivacijsko pismo.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na mail mateo.marusic95@gmail.com.

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.

Odgovori